De kloof tussen mannen en vrouwen in de verdeling van extralegale voordelen.

15 mei 2019

Anno 2016 worden we nog steeds wereldwijd geconfronteerd met een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Werknemers hebben echter ook recht op bijkomende vormen van compensaties, bovenop het standaardloon. Hieruit kwam de vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad om deze eventuele bijkomende loonkloof te bestuderen. Dit onderzoek heeft als doel de genderkloof in extralegale voordelen te analyseren op basis van de factoren die een invloed hebben op de algemene loonkloof. De verdeling van de voordelen wordt bekeken d.m.v. een kruistabelanalyse. Om de effecten van micro- en mesoniveau op de waarde van het voordelenpakket te meten, wordt er gebruik gemaakt van meervoudige regressie. Doorheen heel dit onderzoek steunen we op gegevens uit de SILC-enquĂȘte, afgenomen in 2012. De empirische analyse toont aan dat vrouwen vaker genieten van extralegale voordelen, met uitzondering van de maaltijdcheques en bedrijfswagens. De waarde van het totale voordelenpakket voor vrouwen blijkt echter 46% minder waardevol te zijn. Verder werden nog verschillende hypotheses opgesteld om de effecten van het micro- en mesoniveau te toetsen. Hierbij bleken vrouw zijn en deeltijds werk het grootste negatieve effect te hebben op de waarde van de extralegale voordelen. 

Author

Lore Van Herreweghe

Promotor

Promotor: Prof. Dr. Ive Marx

Organisation

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)

Institution

Universiteit Antwerpen