De opleidingskeuzes en het arbeidsmarktperspectief van jongeren met ervaring als leiding in de KSA.

28 juli 2021

Deze masterproef onderzoekt de schoolcarrière en de (toekomstige) professionele carrière van (ex)leiding in de KSA. De focus zal ten eerste liggen op de competenties die ontwikkeld worden tijdens het engagement als leiding in de KSA. Ten tweede onderzoeken we vanuit de verworven competenties de relatie met de opleidingskeuzes die de respondenten maken. Tot slot wordt onderzocht in welke sector of beroep deze jongeren in de toekomst tewerkgesteld willen worden. Ook hier schenken we aandacht aan de relatie met de verworven competenties. Dit kwantitatief onderzoek vindt plaats bij de huidige en ex-leiding van de KSA (N=521). De deelnemers aan dit onderzoek zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. De dataverzameling gebeurt aan de hand van een online enquête die met hulp van de KSA verspreid wordt bij de (ex-)leiding. Uit de resultaten blijkt dat de KSA een belangrijke rol speelt in de competenties waarvan de respondenten aangeven dat ze verworven zijn. Wat betreft de opleidingskeuze kiezen (ex-)leiding vaak voor een studierichting in de sociaal-pedagogische wetenschappen. Met oog op de toekomst wensen de respondenten in een pedagogisch beroep tewerkgesteld te worden. Aangezien de meerwaarde van het vrijwillig engagement als leiding in een jeugdbeweging aangetoond wordt in deze masterproef kan de KSA deze meerwaarde benadrukken bij het aanwerven van nieuwe leiding. Daarnaast kan de KSA op basis van de resultaten van deze masterproef gerichte ondersteuning bieden aan de jongeren die bij deze jeugdbeweging in leiding staan.

Author

Flor Nerinckx

Promotor

dr. Jessy Siongers

Organisation

De Sjelter

Institution

Vrije Universiteit Brussel