De sociale context van de alleenstaande boer(in) Onderzoek naar de beleving van het netwerk en het sociaal kapitaal van de alleenstaande boer(in)

15 januari 2015

Dankzij de bereidwillige medewerking van 10 alleenstaande boeren ontstond dit kwalitatief onderzoek naar de sociale context van alleenstaande boer(inn)en. De analyse van wat deze respondenten ervaren over hun sociale context, gebeurde op basis van diepte- interviews. 

Met dit onderzoek is duidelijk gebleken dat het sociaal kapitaal bij alleenstaande boeren onvoldoende aanwezig is. Ze kunnen weinig terugvallen op een ruim netwerk. Daarnaast is het wel opvallend dat familiale banden heel sterk verbonden zijn met het landbouwleven van 

de alleenstaande boer. Alle boeren in dit onderzoek behoren tot een familiebedrijf, wat die extra motivatie/trots over hun bedrijf ook mee naar voren bracht. Vaak maakt de familiale betrokkenheid het ook moeilijk om een bepaalde stap opzij te zetten of het net anders aan te 

pakken. In de hulpverlening is het belangrijk om bewust te zijn van die banden. Bepaalde mensen betrekken bij overleg of bepaalde aspecten in beraad nemen voor de familie kan nog belangrijker zijn dan algemeen aangenomen.

Author

Carmen Commers

Promotor

prof. dr. F. Van Loon

Organisation

Boeren op een Kruispunt

Institution

Universiteit Antwerpen