Discriminatie op de particuliere huurmarkt. Een exploratief onderzoek naar beeldvorming over huurders met een laag of vervangingsinkomen.

juni 2013
Jorn Dobbelaere (UAntwerpen)

Masterproef binnen de opleiding Sociologie van de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. dr. Stijn Oosterlynck