Doelgroep- en externe communicatieanalyse (Book of Abstracts).

juni 2014
Stephanie Van de Weyer, Tom Van Dijck, Stephanie Pollet, Elias Uyttebroeck

Masterproef binnen de opleiding Handelsingenieur binnen de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. Johan Braet