Door de ogen van vrouwelijke nieuwkomers in Leuven: Moeilijkheden omtrent arbeidsmarktintegratie en de inzetbaarheid van cultureel en sociaal kapitaal

05 oktober 2022

Het Geïntegreerd Traject (GT) is een gratis activeringstraject van o.a. Stad Leuven en OCMW voor Leuvense anderstalige nieuwkomers die werk zoeken. Masterstudente Sociaal Werk en Sociaal Beleid Celina Theuwis onderzocht de arbeidsmarktintegratie van vrouwelijke nieuwkomers, van buiten de EU tussen 20 en 39 jaar die al dan niet het GT volgen. Celina interviewde 2 sociale professionals en 8 nieuwkomers – waarvan 4 het GT volgen en 4 niet. Daaruit blijkt o.a. dat de taal een drempel vormt, naast de combinatie van werk met het moederschap. De vrouwen vinden het moeilijk om te weten welke jobs ze kunnen uitvoeren, doordat ze geen onderwijskwalificaties kunnen voorleggen. Ook oefent de afwezigheid van familie en vrienden een negatieve impact uit op hun welzijn, waardoor ze mogelijk geen stap zetten richting de arbeidsmarkt. De meeste respondenten geloven dat leren over Belgische cultuur, geschiedenis en instituties kan helpen in de zoektocht naar werk. Ze volgen lessen Nederlands omdat in hun ogen de taal aanzien wordt als een vereiste om te kunnen werken en zijn ervan overtuigd dat ook andere opleidingen de kansen op de arbeidsmarkt vergroten en een beeld schetsen van de job. Alle respondenten denken dat Belgen kunnen helpen bij integratie op de arbeidsmarkt, doordat zij over connecties en informatie beschikken. Celina eindigt met beleidssuggesties voor Stad Leuven en OCMW om het GT te hervormen, alsook het breder beleid omtrent arbeidsmarktintegratie voor (vrouwelijke) nieuwkomers.

Author

Celina Theuwis

Promotor

prof. dr. Valeria Pulignano

Organisation

vzw DiversLeuven

Institution

KU Leuven