Drempels slechten, bruggen bouwen: Marokkaanse mama's over een lidmaatschap van hun kinderen bij Aalsterse Chirogroepen

25 september 2019

Ondanks de voordelen die deelname aan het jeugdwerk en de jeugdbeweging met zich meebrengen, is de jeugd met een andere etnisch-culturele achtergrond er nog te weinig vertegenwoordigd. Dit onderzoek focust zich op de drempels die Marokkaanse moeders in Aalst ervan weerhouden om hun kinderen te laten deelnemen aan Chiroactiviteiten. Dit onderzoek schetst de ondervonden drempels, de voorgestelde oplossingen en de kijk van de Chiroleiding op deze kwestie. Deze data werden verzameld via twee focusgroepen in het Nederlands en het Marokkaans met vijftien moeders van Marokkaanse origine en twee focusgroepen met zeven Chiroleidsters. Uit de resultaten bleek dat de moeders drempels op vlak van informatie, discriminatie, religie en vertrouwen ondervinden. De meeste moeders zien een lidmaatschap van hun kind wel zitten, maar geven aan dat de Chiro eerst actief aan oplossingen moet werken om deze drempels te verlagen. Zelf stelden ze potentiĆ«le oplossingen voor die het vertrouwen van de moeders in de Chiro zouden kunnen bevorderen. Deze oplossingen hebben betrekking op het meisjesuniform, het christelijke imago, de spelletjes, de vertrouwensband en het bereiken van ouders met een andere culturele achtergrond. De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat er nood is aan het vinden van alternatieve manieren om ouders met een andere culturele achtergrond te bereiken. Tevens dient de Chiroleiding beter gesensibiliseerd te worden wat betreft mogelijke drempels die de Chiroparticipatie verhinderen en hoe hier mee om te gaan.

Author

Yasmina Michiels

Promotor

Prof. dr. Guy Redig

Organisation

Chirojeugd Vlaanderen

Institution

Vrije Universiteit Brussel