Een geïntegreerd en duurzaam voedingsbeleid voor Vlaanderen: waar staan we en wat zijn de mogelijkheden?

28 augustus 2020

Het huidige voedingssysteem is onhoudbaar. Er is nood aan een duurzaam en geïntegreerd voedingsbeleid, dat aandacht heeft voor alle actoren, voor milieu en het klimaat, gezondheid en economische en sociale factoren. Onder de verschillende actoren heerst consensus dat een duurzamer voedingssysteem nodig is. Op alle beleidsniveaus zijn er reeds initiatieven genomen, en ook middenveldorganisaties, consumenten en de industrie stellen zich geëngageerd op. De ambities blijven echter te vaak nog weinig concreet of verregaand. Er is een resem aan maatregelen beschikbaar die een voedingsbeleid kunnen ondersteunen, maar een focus op onderzoek en innovatie is erg belangrijk. Uit de analyse van de verschillende thema’s die door experts werden aangehaald, komt naar voren dat samenwerking tussen alle betrokken actoren erg belangrijk is om kosten en baten eerlijk te verdelen. Een voedingsbeleid moet zorgen voor een beter evenwicht tussen import, export en lokale handel; kwetsbare groepen meenemen; meer middelen uittrekken voor innovatie en (bindende) beleidsmaatregelen combineren en harmoniseren. De verdeling van bevoegdheden, in het bijzonder binnen België, maakt dit niet makkelijker. Een departement en minister die zich op het thema toeleggen, zullen waarschijnlijk nodig zijn om alle belangen te kunnen vertegenwoordigen. De EU heeft in dit voedingsbeleid een belangrijke rol te spelen, en lijkt die ook te willen opnemen.

Author

Merel Meersman

Promotor

Prof. dr. Hans Keune

Organisation

Bond Beter Leefmilieu (BBL)

Institution

Universiteit Antwerpen