Een kwalitatief onderzoek naar de jongerenparticipatie bij Sensoa

mei 2013
Sandy Borreman

Sandy Borremans (Agogische Wetenschappen) onderzocht op vraag van Sensoa hoe jongeren betrokken worden bij de werking, en welke motieven en ervaringen zij hierbij ervaren. De ervaringen bleken over het algemeen positief, maar gezien de hoeveelheid uiteenlopende motivaties en drempels, is er nood aan een individuele, flexibele en dynamische aanpak op maat van de jongere.