Een kwalitatief onderzoek naar de noden en behoeften van 25-45-jarige Brusselse alleenwoners

mei 2016
Yasmin Van der Heyden (VUB)

Acht van de tien Belgische gemeenten met het hoogste aandeel eenpersoonshuishoudens liggen in Brussel. Naar Brusselse alleenstaande moeders en alleenwonende ouderen werd al vaker onderzoek gedaan, maar dat naar 25-45-jarigen is gering. Op vraag van het Brussels Parlement onderzocht Yasmin Van Der Heyden (opleiding Agogische Wetenschappen) hun noden en behoeften.