Een 'mixed methods' onderzoek naar factoren die de duur van het engagement van een leid(st)er in KSA beïnvloeden

03 augustus 2020

Dit onderzoeksproject heeft tot doel te onderzoeken welke factoren de duur van het engagement van leiders/leidsters in de jeugdbeweging KSA beïnvloeden, waarbij zowel de bevorderende als de belemmerende factoren worden bekeken. Mogelijk kan dit onderzoek jeugdbewegingen ondersteunen in campagnes om de duurtijd van hun leiders te verlengen en er zo voor zorgen dat er geen leidingstekort opduikt.


De literatuurstudie spitst zich toe op de algemene trends in jeugdwerk en vrijwilligerswerk en op motivatie om aan vrijwilligerswerk te doen. Aan de hand van een 'mixed methods' studie wordt onderzocht welke trends er spelen in relatie tot de duur van het engagement en worden er verklarende factoren gezocht door verschillende interviews af te nemen bij (vroegere) leid(st)ers van KSA.

De analyse toont aan dat er, naast motiverende factoren om leider te worden, ook verschillende stimulerende factoren zijn die ervoor zorgen dat leiders een tijdje in hun jeugdbeweging blijven. De belangrijkste zijn een goede sfeer binnen de leiderschapsgroep, de hechte vriendengroep die zich in de loop der jaren ontwikkelt en waardering. Belemmerende factoren binnen de jongerenbeweging die ervoor zorgen dat leiders hun engagement stopzetten, zijn een groot leeftijdsverschil binnen de leiderschapsgroep, vrienden die hun stoppen, een slechte sfeer en de grote hoeveelheid tijd die men verwacht vrij te maken voor het engagement. De belangrijkste beperkende factoren buiten de jeugdbeweging zijn de combinatie met schoolwerk, aan het werk gaan en meer tijd willen vrijmaken voor andere zaken.

Op basis van deze resultaten worden enkele aanbevelingen gedaan voor mogelijk verder onderzoek en voor KSA.

Author

Lise Heireman

Promotor

Prof. dr. Dimitri Mortelmans

Organisation

KSA

Institution

Universiteit Antwerpen

Downloads