Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van cohousing in Vlaanderen: betaalbaarheid, sociale inclusie en duurzaam wonen & bouwen

15 mei 2019

Vlaanderen wordt geconfronteerd met verschillende demografische, ecologische en ruimtelijke tendensen die een negatieve impact hebben op huisvesting. De woonvorm cohousing wordt daarentegen beschouwd als een duurzamer alternatief voor klassiek wonen.

In deze masterproef wordt deze stelling onderzocht door een kwalitatief onderzoek te voeren naar drie aspecten van duurzame huisvesting in Vlaanderen: betaalbaar wonen, sociale inclusie en duurzaam wonen & bouwen. Respectievelijk worden de drie aspecten geplaatst binnen duurzame ontwikkeling, namelijk: de economische, de sociale en de ecologische pijler. De onderzoeksvragen peilen naar de mate waarin de drie aspecten aan bod komen binnen cohousing, op welke manier dat ze voorkomen en of hun ontwikkeling binnen cohousing mogelijk is. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op interviews met experten die kennis hebben over duurzame huisvesting en cohousing.


De resultaten van deze masterproef worden niet openbaar gemaakt.


Author

Svetlana Romanova

Promotor

dr. Anne Bergmans

Organisation

vzw Cohousing Eikenberg

Institution

Universiteit Antwerpen