Een verkennende studie naar drie duurzaamheidskenmerken van cohousing in Vlaanderen: betaalbaarheid, sociale inclusie en duurzaam wonen & bouwen

15 mei 2019


Author

Svetlana Romanova

Promotor

dr. Anne Bergmans

Organisation

vzw Cohousing Eikenberg

Institution

Universiteit Antwerpen