Eindrapport - businessplan vzw Fairfox

03 augustus 2020

Een veel voorkomend probleem bij meerderjarigen met een mentale beperking is het feit dat ze zich uitgesloten voelen uit de maatschappij. Wanneer zij afstuderen van het secundair onderwijs, komen zij doorgaans in dagcentra terecht. Hier houdt men zich bezig en leert men dingen bij, maar veel latente functies die arbeid kan bieden, blijven uit. Het doel is om steeds meer mensen met een beperking een ‘echte job’ te geven, waarbij ze niet enkel een financiële bijdrage verdienen maar waarin ze zich ook nuttig en zinvol voelen. Een job geeft betekenis en structuur, iets wat vandaag de dag nog vaak gemist wordt bij dergelijke jongeren. Fairfox vraagt dus specifiek aan ons om hiervoor een concreet haalbaar businessplan op te stellen waarmee we steeds meer mensen kunnen bereiken. 


Aan de hand van uitgebreide interviews hebben we getracht eerst duidelijk de wensen van Fairfox te achterhalen. Na hier een duidelijk beeld van te hebben gekregen hebben we dit afgewogen met de mogelijkheden en beperkingen. Na hierover online onderzoek te doen hebben we een workshop georganiseerd om praktische kennis op te doen. Met al deze geobserveerde data hebben we dan vervolgens het business plan opgesteld.  

Uit de boven beschreven methodologie zijn we gekomen tot het maken van zeepjes als product. Hiervoor hebben we dan ook de workshop georganiseerd waar we samen met de kinderen met een mentale beperking deze hebben gemaakt. Het business plan dat werd opgesteld heeft dan ook uitgewezen dat het beoogde model haalbaar is.
Author

Groepswerk Célestine De Herdt, Anse Mertens, Ruben Reudink

Promotor

Lissa Melis

Organisation

Fairfox

Institution

Universiteit Antwerpen