Eindrapport Integratieproject. Project MVO: Fietsersbond 1: Fietsdoden

03 augustus 2020

Sinds 2019 is er opnieuw een stijging in het aantal dodelijke ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn na een jarenlange dalende trend. Momenteel zijn de juiste oorzaken hiervoor niet gekend. Het grote pijnpunt bij het achterhalen van de juiste oorzaken van deze ongevallen is de hoge graad van onderregistratie bij fietsongevallen. Doorgaans wordt slechts 10% van de fietsongevallen geregistreerd bij de politie.

Om te beginnen werd de huidige toestand in verband met dataverzameling bestudeerd door middel van gesprekken met de Fietsersbond zelf, KBC, Fidea en Vias. Er werd ook telkens gevraagd wat volgens de organisatie de voornaamste oorzaken van fietsongevallen zijn. Na het bekomen van deze resultaten en nieuwe inzichten, werd overgeschakeld naar een deskresearch om de uitspraken van de organisaties te toetsen aan wetenschappelijk onderzoek.

Elke organisatie heeft momenteel een eigen databank waardoor geen geïntegreerde aanpak mogelijk is. Dit bemoeilijkt onderzoek naar de juiste oorzaken van zware fietsongevallen. De oorzaken van zware ongevallen die in dit werk naar voor komen, zijn reeds gekend. Eén veiligheidsaspect op zich is vaak onvoldoende om de veiligheid te garanderen, dit werk wijst uit dat bepaalde aanpakken gecombineerd moeten worden. Zo leidt het dragen van een helm tot minder kans op hoofdletsels, maar wel tot een stijging in het nemen van risico’s. Op beide aspecten moet ingespeeld worden.

Om de dataregistratie te bevorderen zal een kruispuntdatabank de meest elegante oplossing zijn. Om dit te ontwikkelen raden we aan om een bedrijf zoals Xorlogics te contacteren. In samenspraak met alle belanghebbende organisaties kan de juiste infrastructuur van deze databank ontworpen worden. Om het aantal fietsongevallen te verminderen raden we een geïntegreerde aanpak aan. Enkel het verplichten van een helm is bijvoorbeeld onvoldoende, er moet ook educatief ingespeeld worden op het gedrag van de weggebruikers zodat zij geen extra risico’s nemen.


Author

Groepswerk Axel Demarbaix, Sam Vandekeybus, Seppe Willaert

Promotor

Prof. dr. Johan Springael

Organisation

Fietsersbond

Institution

Universiteit Antwerpen