ETNISCH-CULTURELE DIVERSITEIT IN ANIMATORENPLOEGEN

10 september 2020

Door nieuwe tendensen in de wereld wordt onze maatschappij steeds diverser. Speelpleinwerkingen zien deze groeiende diversiteit zowel bij hun deelnemers als in hun animatorenploeg. Dit vraagt om een andere, meer individuele aanpak. Deze masterproef focust op de etnisch-culturele diversiteit binnen animatorenploegen in Vlaamse en Brusselse speelpleinwerkingen. Tijdens een kwalitatief onderzoek wordt nagegaan hoe gemeentelijke speelpleinwerkingen omgaan met etnisch-culturele diversiteit binnen hun team. Hierbij wordt er onderzocht hoe speelpleinwerkingen animatoren met een andere etnisch-culturele achtergrond werven, hoe de interactie is binnen de ploeg en welke ondersteuning de ploeg krijgt. Hiervoor werd een centrale onderzoeksvraag en drie deelvragen opgesteld. 

De dataverzameling gebeurt aan de hand van drie fasen met telkens een andere doelgroep. In de eerste fase worden focusgroepen georganiseerd met (hoofd)animatoren (n= 16). Vervolgens worden er individuele interviews afgenomen bij speelpleinverantwoordelijken (n= 4) binnen de geselecteerde speelpleinwerkingen. Tot slot worden er individuele interviews afgenomen met experten omtrent dit onderwerp. Na elke fase vormen de data uit de ene fase de basis voor de andere fase. Uit de resultaten blijkt dat de speelpleinwerkingen openstaan voor diversiteit in hun animatorenploegen en dit een meerwaarde vinden. Toch blijkt er in sommige situaties een gebrek aan kennis over de diversiteit en hoe ze deze ten volle kunnen gebruiken in hun werking.

Author

Johanna Hens

Promotor

prof. dr. Guy Redig

Organisation

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

Institution

Vrije Universiteit Brussel