Extern rendement meten: verwacht extern rendement BuSO OV 3 en OV 4 scholen in kaart gebracht

05 juni 2013

Leerlingen die in hun laatste jaar secundair onderwijs zitten, staan voor de keuze : verder studeren of werken. Voor leerlingen met een beperking, die les volgen aan een school voor buitengewoon onderwijs ( BUSO ), is dat niet anders.

Deze studie wil bepalen welk toekomstbeeld de laatstejaars uit BUSO-scholen hebben. Er werd daarbij gekeken naar die scholen die opleidingsvorm 3 en/of 4 aanbieden. Opleidingsvorm 3 geeft een sociale en beroepsvorming met de bedoeling te integreren in een gewoon leef-en werkmilieu. De voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en de integratie in een actief leven is voor opleidingsvorm 4. Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, werd een schriftelijke vragenlijst afgenomen bij 244 leerlingen met een beperking.

De conclusie luidt dat de keuze tussen arbeid of verdere studie voor deze jongeren bepaald wordt door de aard van hun beperking. Leerlingen met een lichamelijke handicap hebben een voorkeur voor vervolgonderwijs. Hun eigen school is daarbij de populairste plaats om verder te studeren. Bijna allemaal verwachten ze het eerste jaar van die opleiding met succes af te ronden. Jongeren met een licht mentale handicap en met karakteriƫle stoornissen kiezen eerder voor werk. Van diegenen die nu al een beroepsopleiding volgen, kiest een ruime meerderheid voor een job. Ook hier een positief toekomstbeeld : bijna allemaal verwachten ze binnen een jaar werk te vinden. De informatie die hun school biedt over hun jobmogelijkheden stelt hen tevreden. Het tweede luik van deze studie gaat na of sociaal economische factoren een rol speelden bij de keuze arbeid/studie. De opleiding van de moeder, beroepsstatus van de vader, economisch kapitaal en de samenstelling van het gezin bleken echter geen invloed te hebben.

Author

Elke Van Averbeke

Promotor

Prof. dr. Jan Vanhoof

Organisation

Forum van Etnisch-Culturele minderheden

Institution

Universiteit Antwerpen

Downloads