Fika Beweegt: Samen bewegen in de gewenste richting - Een fenomenologische studie

07 september 2023

Mensen met een (chronische) ziekte worden vaak geconfronteerd met een moeilijke periode na de behandeling, met fysieke, psychologische en sociale uitdagingen. Het Fika Beweegt-project van het Fika Huis tracht deze uitdagingen aan te pakken met een duo-werking, waarbij iemand die herstellend is van een ziekte drie maanden wekelijks samen beweegt met een vrijwilliger. Vijf studenten Onderwijskunde onderzochten onder begeleiding van prof. dr. Eline Vanassche in welke mate Fika Beweegt slaagt in de doelstellingen van de initiatiefnemers op vlak van zingeving en re-integratie. Uit de analyse van hun negen interviews en focusgroep blijkt dat het project in zekere mate bijdraagt tot zingeving en re-integratie. De thema’s Verbinding, Voldoening en Verdieping vormen de essentie van het fenomeen de duo-werking binnen Fika Beweegt. Verbinding komt voor in het sociale contact, de gelijkwaardigheid en het groeiproces binnen de band in duo, ondersteund door de initiatiefnemers. Daarnaast halen participanten Voldoening uit de wederkerigheid in het sociale contact, het buitenkomen in de natuur en motiverende uitspraken. Tot slot kunnen ze tot Verdieping komen door nieuwe perspectieven te verkrijgen en stappen te zetten buiten het project.

(Aangezien studenten deze werkstukken gemaakt hebben in het kader van hun opleiding, moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.)

Author

Clara Batsleer, Lyss Cooreman, Merel De Jonghe Hannah Muylle, Hazel Van Hecke

Promotor

prof. dr. Eline Vanassche

Organisation

VZW FIKA

Institution

KU Leuven