Fusieshow: Hoe kan een partnership met bedrijven zowel op organisatorisch als op financieel gebied versterkend werken voor de Fusieshow?

03 augustus 2020

Uit de analyse van de budgettering van de fusieshow blijkt dat er een aanzienlijk structureel tekort is in de financiering van het project. Hier moet een oplossing voor gevonden worden aangezien deze situatie op lange termijn niet vol te houden is en mogelijks het einde kan betekenen van de Fusieshow.

Hoe kan een partnership met bedrijven zowel op organisatorisch als op financieel gebied versterkend werken voor de Fusieshow? 

Afname van interviews met bedrijven en literatuurstudie over sponsoring

Bedrijven zoeken in sponsorrelaties een directe of indirecte meerwaarde voor hun bedrijfsactiviteiten. Dit kan op vlak van naamsbekendheid,, productinnovatie, klantenrelatie management of talent acquisition zijn. Deze relaties zijn bij voorkeur holistisch, duurzaam en van lange termijn. Volgens de literatuur is zijn sponsorrelaties gebouwd rond de concepten Goodwill, Fan Involvement, Imago en Consumer Response.


Author

Groepswerk Lennart Gehem, Tim Vermassen, Dries Wellens

Promotor

Jonas Reijniers

Organisation

Faculteit Wetenschappen UAntwerpen

Institution

Universiteit Antwerpen