FYSIEKE ACTIVITEIT EN MENTALE GEZONDHEID TIJDENS DE CORONAPANDEMIE

15 september 2021

Studenten zijn een kwetsbare groep op vlak van mentaal welzijn en een vermindering in fysieke activiteit. Door de invloed van de coronapandemie is de situatie nog complexer geworden. Fysieke activiteit kan worden beschouwd als een middel om de impact van depressie, angst en stress te verminderen. Het verband onderzoeken tussen fysieke activiteit, sport en mentaal welzijn naar aanleiding van de Covid-19 situatie bij studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Cross-sectioneel kwantitatief onderzoek aan de hand van een online vragenlijst bij VUB studenten van 18 tot 25 jaar (N=209). Mentaal welzijn werd bevraagd met de depressie, angst en stressschaal (DASS-21). Fysieke activiteit werd bevraagd aan de hand van de internationale lichamelijke activiteiten vragenlijst (IPAQ). Verder werden er nog extra vragen gesteld over sport vóór en tijdens de coronapandemie, beoefende sporten en beperkingen om te sporten.

Uit de analyses blijkt dat de sportbeoefening daalt ten opzichte van vóór de coronapandemie. Vrouwen ervaren significant méér gevoelens van depressie, angst en stress dan mannen. Mannen beoefenen significant méér zware fysieke activiteit dan vrouwen. Er is geen verband tussen depressie, angst, stress en fysieke activiteit tijdens de coronapandemie. Er is wel een verband tussen het verschil in sport vóór en tijdens de coronapandemie. Een toename van sport bij vrouwen is gelinkt in een afname van depressie, bij mannen is er eerder een toename van depressieve gevoelens. De Covid-19 situatie heeft een negatieve invloed op de sportbeoefening van studenten. Het behoud van sportactiviteit kan helpen om met de negatieve effecten van de Covid-19 situatie om te gaan.

Author

Liena Vanderheyden

Promotor

Prof. Dr. Johan Bilsen; copromotor Prof. Dr. Veerle De Bosscher

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel