Het Vlaamse Cultuurbeleid en zijn burgers, een goed huwelijk?

04 augustus 2020

De Federatie vertegenwoordigt sociaal-culturele organisaties en vroeg om een onderzoek naar het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen, met de focus op culturele infrastructuur, communicatie en samenwerkingen tussen burgers en gemeentebesturen. Agogiekstudent Stan Verstraete bevroeg daarvoor dertien lokale beleidsmakers binnen het beleidsdomein Cultuur. Hij concludeert dat beleidsmakers het belang van burgerparticipatie erkennen en zoeken naar structuren en systemen om dit mogelijk te maken. Culturele adviesraden blijken nog steeds het meest gebruikte medium voor het verkrijgen van de stem van de burger en beleidsmakers hebben het gevoel dat hun gemeente over voldoende culturele faciliteiten beschikt om te voldoen aan de noden van de burger. Ook blijken gemeentes bewust niet actief te communiceren over hun visie, missie en ambitie van het cultuurbeleid. Dit lijkt een gemiste kans, als dit wel zou gebeuren op maat van de burger zou dit betrokkenheid en engagement bij burgers en verenigingen kunnen verhogen.

Author

Stan Verstraete

Promotor

prof. dr. Free De Backer

Organisation

Forum voor Amateurkunsten

Institution

Vrije Universiteit Brussel