Hoe beïnvloedt de deelname aan de Aspirantenwerkinghet nemen van een duurzaam engagement in de leiding?

mei 2018
Fran Rombauts

Een onderzoek bij lokale Chirogroepen in het gewest West

Dertig procent van de lokale Chirogroepen slaagt er niet in om voldoende leiding te vinden voor hun werking. Chirojeugd Vlaanderen vroeg zich af waarom en Fran Rombauts (opleiding Agogische Wetenschappen) concludeerde dat vooral tijdsgebrek en studies hier een bepalende factor in zijn. Door in te zetten op een hechte band tussen de verschillende groeifasen, kan doorstroom van Aspirant naar leiding bevorderd worden.