Hoe kan de VUB-studentennieuwsbrief beter afgestemd worden op de noden van de studenten?

11 januari 2022

Auteurs: Bram De Potter, Mattias Dierckx, Yen Mertens, Anastasiia Smirnova Mikhaylovna, Ilse Van Gompel, Dennis Verbist

Dit rapport is de neerslag van het marktonderzoek uitgevoerd voor VUB Infopunt. Dit onderzoek vertrekt van de beleidsvraag van het VUB infopunt, namelijk hoe de studentennieuwsbrief beter afgestemd kan worden op de noden van de studenten. Deze vraag wordt vertaald naar de centrale onderzoeksvraag “Hoe kan de studentennieuwsbrief, die 2 keer per maand naar de actieve VUB studenten wordt verstuurd per e-mail, beter afgestemd worden op hun noden, gemeten op basis van de gestandaardiseerde kengetallen of key metrics van de studentennieuwsbrief”. Deelvragen worden geformuleerd over de key metrics, de onderwerpen van de artikels uit de studentennieuwsbrief, de stilistische kenmerken van de studentennieuwsbrief en de toetsing aan de wetenschappelijke kennis terzake. Na het analyseren van de bestaande wetenschappelijke literatuur, wordt een onderzoeksplan en -methodologie opgesteld. Het onderzoek omvat enerzijds een analyse van een dataset gegenereerd door het mailprogramma van VUB Infopunt en anderzijds de analyse van een enquête die door de studenten werd opgesteld en afgenomen. 

De samengevatte conclusies van de uitgevoerde analyse en afgenomen enquête zijn de volgende : studenten geven de voorkeur aan informatieve onderwerpen in hun studentennieuwsbrief en dit in tegenstelling tot meer luchtige onderwerpen. De studenten verkiezen een hogere frequentie van verzending, maar met minder artikels per verzending van de studentennieuwsbrief. En het belangrijkste aspect van de titel van studentennieuwsbrief is dat er duidelijk uit blijkt waarover de studentennieuwsbrief gaat, en dit zonder het gebruik van kunstgrepen zoals bvb. emoticons/emojij's. Deze conclusies worden vertaald in een aantal aanbevelingen.

Author

Mattias Dierckx

Promotor

Malaika Brengman en Felitsa Rademakers

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel