Hoe kan Universiteit van Vlaanderen haar filmpjes voor een ruim publiek breder bekend maken op YouTube?

19 juli 2023

Dit studentenonderzoek is uitgevoerd door Matthias Bulens, Arthur Van der Velden en Sofie Verbeke en kadert in het integratieproject. Een integratieproject of project MVO aan de Universiteit Antwerpen heeft als doel om een samenwerking op te zetten tussen studenten Handelsingenieur en een social-profit organisatie met een consulting-nood. Wij kregen daarom de mogelijkheid om samen te werken met de Universiteit van Vlaanderen, een vereniging zonder winstoogmerk die via verscheidene mediakanalen wetenschap voor iedereen toegankelijk maakt met behulp van video’s en podcasts.

In de uitwerking van ons project splitsen we dit in twee grote delen . In dit document vind je, na de uiteenzetting van de probleemstelling van de Universiteit van Vlaanderen en de doelstellingen die we samen hebben opgesteld, het eerste deel van de uitvoering waarin literatuurstudie en data-analyse centraal staan. Dit is eerder bedoeld voor de Universiteit Antwerpen, onze interne begeleider en geïnteresseerden, maar dit is niet wat we hebben afgeleverd aan de organisatie zelf. Een van de belangrijkste aspecten van een consulting-project is namelijk dat je aan je klant denkt en om beter te doen dan onze voorgangers, hebben wij er ervoor gekozen om met presentaties te werken. Elk van onze opvolgingsmeetings bestond daarom uit een presentatie waarin wij kort onze analyse bespraken en vervolgens over gingen naar concrete aanbevelingen en tips. Daarna volgde een gesprek waarin we nagingen wat er effectief mogelijk was, of er nieuwe problemen waren opgedoken en wat onze taak was tegen de volgende meeting. Deze tips en tricks hebben we in een tweede deel overzichtelijk op een aantal pagina’s proberen samenvatten, zodanig dat de Universiteit van Vlaanderen de belangrijkste informatie snel kan raadplegen (zie deel 2 – Deliverables aan de Universiteit van Vlaanderen). Daarnaast vind je in de bijlagen op het einde van dit document de pdf-bestanden van de presentaties die we doorheen het jaar hebben gegeven aan Katleen Bracke, hoofdredacteur van de Universiteit van Vlaanderen. Op deze overzichtelijke en visuele manier, hoopten wij de organisatie beter en sneller te kunnen helpen.

Author

Tine Rams

Promotor

Professor Johan Baert & Professor Kenneth Söressen

Organisation

Universiteit van Vlaanderen

Institution

Universiteit Antwerpen