Hoe kunnen we studenten motiveren tot een actievere levensstijl?

12 februari 2021

In dit eindrapport van de taak Marktonderzoek overlopen we deverschillende stappen die we hebben ondernomen om een antwoord te verkrijgen op onze onderzoeksvraag. We starten dit werk met een concrete beschrijving van het onderzoeksprobleem en een kadering van de context waarin het zich afspeelt.Daarna volgt een opsomming van de onderzoeksvraag en specifieke deelvragen om een antwoord te verkrijgen op het beleidsprobleem. Vervolgens bespreken we enkele relevante secundaire bronnen in verband met dit topic. Dit wordt vervolgd door de formulering van het onderzoeksplan en de methodologie. Hier wordt onder andere de populatie en de steekproefstrategie besproken, als ook de methode die men zal hanteren tijdens het uitvoeren van het marktonderzoek. Nadien volgt het analyseplan waarin grondig wordt uitgelegd hoe men de verkregen data zal verwerken. We bespreken in dit deel ook de resultaten van het onderzoek. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie,aangevuld met concrete aanbevelingen voor de opdrachtgever Dirk Van De Wiele, beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor eventueel verder onderzoek.

Author

Sophie Jacobs

Promotor

Malaika Brengman en Nele Claesen

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel