Hoe motiveren we EhB-studenten om digitaal te sporten?

18 augustus 2021

Begin november 2020 lanceerde de dienst Studievoorzieningen van de Erasmushogeschool Brussel samen met de Sportdienst van de Vrije Universiteit Brussel een platform om studenten samen te brengen met een digitaal sportaanbod. Als laatstejaarsstudenten in de bachelor communicatiemanagement onderzochten Selin Akodgan, Julia De Reuwe en Lisa De Sterck hoe dit platform, de Nova Sport App, bekender kan worden gemaakt onder de studenten, en hoe zij kunnen worden aangezet om digitaal te sporten. 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft wie Stuvo en de VUB Sportdienst zijn en wat ze aanbieden om zo tot relevante onderzoeksvragen te komen. Het tweede deel omvat alle onderzoeksresultaten om de kennis te verrijken zodat uiteindelijk een communicatieplan kan worden voorgesteld. Het derde deel is een SWOT-analyse en biedt een overzicht aan van relevante conclusies die de student-onderzoekers trekken uit desk- en veldonderzoek.

Ten slotte bevat de bijlage de gedetailleerde resultaten van het veldonderzoek en verdere ondersteuning om dit dossier vlot te lezen. Deze bijlage + de executive summary van dit onderzoek zijn op aanvraag te verkrijgen bij de Wetenschapswinkel.

Author

Lisa De Sterck

Promotor

Didier Van Ghyseghem

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel