How Do Car Sharers and Non-Car Sharers View the Trends in Self-Driving/Autonomous Transport?

11 oktober 2023

Studenten die autodelen, tonen grotere bereidheid om zelfrijdende auto’s te gebruiken

Autodelen (AD) en zelfrijdende auto's (ZA) kunnen verkeersproblemen en milieuvervuiling verminderen. Om het gebruik van deze technologieën te bevorderen, werd al onderzoek gedaan naar de acceptatie ervan. Er bestaat echter weinig onderzoek over de gezamenlijke acceptatie van AD en ZA en de mogelijke relatie tussen beide. Hierover ging dan ook de vraag van Autodelen.net. Onder leiding van prof. dr. Martina Vandebroek voerden handelsingenieursstudenten Angel Oganesian en Jef Nys een survey en Structural Equation Modeling (SEM) uit om de impact van sociaal-demografische en gedragsvariabelen op de intentie om te AD en ZA te gebruiken, te onderzoeken. Ze vonden geen significante relatie tussen de intentie om AD en ZA te gebruiken in de volledige dataset van 202 respondenten, maar wel bij de 125 studenten onder hen. Bovendien ontdekten ze dat de attitude een grote invloed had op de intentie en dat deze attitude vooral wordt beïnvloed door het verwachte gebruiksgemak en nut. Dit suggereert dat beleidsmakers en bedrijven de acceptatie en het gebruik kunnen bevorderen door bijvoorbeeld het nut en gebruiksgemak te benadrukken. Daarnaast bleken autodelers sterk beïnvloed te worden door de mening van anderen over AD, terwijl voor de acceptatie van ZA vooral de verwachte controle van belang is. Toekomstig onderzoek met een grotere en meer representatieve steekproef moet leiden tot een dieper begrip van de relatie tussen AD en de acceptatie van ZA.

Author

Jef Nijs & Angel Oganesian

Promotor

prof. dr. Martina Vandebroek

Organisation

Autodelen.net

Institution

KU Leuven