Inhoudsanalyse van websites van organisaties die relationele en seksuele vormingen aanbieden aan scholen

01 augustus 2013

Om aan de vakoverschrijdende eindtermen van relationele en seksuele vorming (RSV) te voldoen, doen vele scholen een beroep op het aanbod van externe informatie- en vormingsdiensten. Er is echter weinig bekend over de kwaliteit van dit aanbod en de manier waarover er gecommuniceerd wordt via websites, een bezorgdheid die door Sensoa werd gesignaleerd. Voor scholen vormen deze websites immers belangrijke informatiebronnen.

Op basis van een aantal (inter)nationale normatieve kaders vergeleek Sarah Van Gestel de inhoud van een aantal webpagina’s van in totaal acht organisaties. De resultaten tonen aan dat de beschrijving van het RSV-aanbod van enkele organisaties heel vaag is, dat er soms aanvullend materiaal of vorming nodig is om goede RSV te geven en dat scholen er goed aan doen om de inhoud van de vorming vooraf te bespreken. 

Author

Sarah Van Gestel

Promotor

prof. dr. Edwin Wouters

Organisation

Sensoa

Institution

Universiteit Antwerpen