Is naakt nog steeds een taboe?

14 september 2022

Dit thesisonderzoek focust zich op hoe naaktrecreanten en naturisten het naturisme in Vlaanderen beleven. Door middel van een kwalitatief onderzoek worden deze ervaringen in kaart gebracht. Aan de hand van individuele interviews (n=20) wordt achterhaald waarom naturisten en naaktrecreanten al dan niet participeren aan het naturisme in Vlaanderen. Op basis van semigestructureerde interviews wordt gepeild naar de definiëring en beleving van het naturisme, en worden de drempels en motieven die zij voor de beoefening ervaren in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat een eenduidige definiëring van het naturisme in praktijk niet eenvoudig te formuleren is. Naturisten en naaktrecreanten geven namelijk op basis van eigen ervaring invulling aan het begrip. Het naturisme in Vlaanderen wordt bovendien op een andere manier ervaren dan het naturisme in buurlanden. Dat komt onder meer door het verschil in wetgeving, de gemiddeld oudere generatie deelnemers en het gebrek aan voldoende activiteiten en terreinen in Vlaanderen. Dit onderzoek stelt zes motieven voor de deelname aan het naturisme vast. Voor naturisten en naaktrecreanten vormen (1) de vrijheid, (2) aangename sfeer onder recreanten, (3) verbondenheid met de natuur, (4) het praktische, (5) de ontspanning en (6) het positief effect op het zelfbeeld belangrijke redenen voor de deelname aan het naturisme. Daarnaast stelt het thesisonderzoek vijf drempels voor de deelname aan het naturisme vast. Zo bemoeilijkt volgens naturisten en naaktrecreanten (1) de wetgeving, (2) het beperkte aanbod, (3) familie, (4) sociale media en (5) het taboe de beoefening van het naturisme. Op de motieven en drempels kan worden ingespeeld opdat meer naturisten en naaktrecreanten hun weg vinden naar de verenigingen aangesloten bij de Federatie. Bovendien kan meer draagvlak voor het naturisme gecreëerd worden door de bewustwording omtrent het naturisme te bevorderen, te lobbyen voor een aanpassing van de wet rond openbare zedenschennis en meer mogelijkheden en activiteiten te organiseren.

Author

Liesa Schoukens

Promotor

prof. dr. Gustaaf Cornelis

Organisation

Federatie van het Belgisch naturisme - FBN

Institution

Vrije Universiteit Brussel