Jong-leren in motiveren: een onderzoek naar de motivaties van jongeren in raden van besturen

30 september 2021

Doel: Dit onderzoek gaat op zoek naar welke individuele taken jongeren in bestuursraden op zich nemen en wat hun motivaties zijn om deze op te nemen.

Onderzoeksdesign: Er werden 21 semi-gestructureerde interviews afgelegd met jongeren met een bestuursengagement in een jeugdwerkvereniging. De interviews werden deductief geanalyseerd aan de hand van de bestuurstaken van McLeod en de zelfdeterminatietheorie.

Conclusie: Uit de resultaten blijkt dat de jongeren naast de taken die in de literatuur reeds opgesteld zijn (monitoren van personeel, ondersteunen van personeel, operationele taken uitvoeren, middelen verwerven en strategie bepalen) zich ook verantwoordelijk voelen om de belangen van de vrijwilligers of specifieke beleidsdomeinen van de organisatie op zich nemen. De focus van de jongeren is voornamelijk bepaald door de structuur die het bestuur heeft. We onderscheiden hier vier verschillende types aan structuren: de jonge enthousiastelingen (enkel jongeren zonder vaste taken), de gemengde enthousiastelingen (een mengeling van jongeren en niet-jongeren zonder vaste taken), de jongeren met een petje (enkel jongeren met een vaste taak) en de gemengde met een petje (een mengeling van jongeren en niet-jongeren met vaste taken). De zelfdetermininatie theorie blijkt een goede voorspeller te zijn voor de individuele taken die de jongeren opnemen in de bestuursraad. Jongeren kiezen voor deze taken voornamelijk met het vooruitzicht dat ze een impactvol engagement voor de organisatie kunnen aangaan of kunnen bijleren (competentie). Ze geven aan dat het hebben van een ervaren bestuurder als vertrouwenspersoon (verbondenheid), zeker in hun eerste bestuursjaar, als een sterke motivator wordt gezien.

Author

Wannes Croonenberghs

Promotor

prof. dr. Sarah Dury

Organisation

YOUCA

Institution

Vrije Universiteit Brussel