KENNIS EN BELEVING VAN SEKSUALITEIT VAN VROUWEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

27 september 2019

 De kennis van seksualiteit bij vrouwen met een verstandelijke beperking is beperkt. Hierdoor is ook de beleving van seksualiteit niet goed. In dit onderzoek worden 26 vrouwen met een verstandelijke beperking geïnterviewd aan de hand van een zelf samengesteld semigestructureerd interview. Er wordt gepeild naar hun kennis, attitudes en beleving van seksualiteit. De kennis blijkt ondermaats en bovendien komen er bij veel interviews misbruikervaringen spontaan aan bod. Hun attitudes naar seksualiteit toe en hun gebrek aan weerbaarheid leidt ertoe dat ze risicovol gedrag vertonen. Sommige vrouwen kiezen ervoor geen seksueel contact en/of partner meer te hebben, omdat ze bang zijn voor misbruik. De Seksuele Dubbele Standaard is aanwezig binnen deze doelgroep. Dit kan leiden tot een slechtere beleving van seksualiteit. Verder blijkt dat deze vrouwen in vergelijking met de Sexpert enquête (2013) vaker negatieve gevoelens hebben wanneer ze seksuele betrekking hebben. Vaak hebben ze een vertrouwenspersoon met wie ze over seksualiteit kunnen praten, hoewel de inhoud van deze gesprekken onduidelijk zijn. De vertrouwenspersonen zijn meestal de begeleiders of de ouders. Toch geeft een kwart van de deelnemers aan dat hun ouders of begeleiders niet akkoord gaan met het feit dat ze seks hebben. De vertrouwenspersonen moeten opgeleid worden om enerzijds individuele seksuele voorlichting te geven en anderzijds moeten ze gesensibiliseerd worden voor de natuurlijke seksuele noden van de doelgroep. Kinderen met een verstandelijke beperking lopen meer risico om seksueel misbruikt te worden. Doorheen hun leven worden vrouwen met een verstandelijke beperking vaak verschillende keren misbruikt door verschillende daders. Er moet dus ingezet worden in relationele en seksuele vorming, weerbaarheidstrainingen en grenzen stellen vanaf jonge leeftijd en het principe van levenslang leren moet toegepast worden door regelmatige vormingen. Op die manier zal de kennis en attitudes van seksualiteit verbeterd worden, waardoor de beleving beter zal worden

Author

Magali De Schryver

Promotor

Prof. dr. Caroline Andries

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel