Kinderen met een mentale beperking op het speelplein

mei 2017
Sien Vandervelde (VUB)

Maatregelen die organisatoren van een vakantiespeelplein (kunnen) nemen om hen optimaal te laten deelnemen

Het aantal inclusieve speelpleinwerkingen groeit. Kinderen en jongeren met een mentale beperking zijn op meer en meer reguliere speelpleinen welkom. Op vraag van de Vlaamse Overheid - Departement CJSM onderzocht Sien Vandervelde (opleiding Agogische Wetenschappen) in welke omstandigheden vakantiespeelpleinen via een inclusieve benadering kinderen met een mentale beperking de best mogelijke kansen kunnen bieden op een actieve, vlotte participatie aan de speelpleinwerking.