Kwalitatief onderzoek naar empowered outcomes bij de deelnemers aan het ATK-buddytraject

september 2017
Saan Van Elsen (UAntwerpen)

Dit onderzoek bracht de resultaten van empowerment die deelnemers ervaren in beeld. Door kansbiedende burgers op te leiden en in te zetten als buddy, bereikt ArmenTeKort op één à twee jaar tijd waardevolle veranderingen in de levens van mensen in kansarmoede.

Masterproef Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. dr. Kristel Driessens - co-promotor: L. De Pourcq