“Maar ik ben geen psycholoog"

mei 2017
Severien Eyckens (VUB)

Een kwalitatieve studie naar hulpverleningsactiviteiten in een levensbeschouwelijk kaderin Brussel.

Onze samenleving wordt alsmaar meer divers. Op levensbeschouwelijk en hulpverlenend vlak is dat niet anders. Enerzijds komen levensbeschouwelijke elementen aan bod tijdens professionele hulpverlening, anderzijds voorzien levensbeschouwelijke figuren zelf hulpverlening. Op vraag van CGG Brussel - Cultuursensitieve Zorg onderzocht Severien Eyckens (opleiding Agogische Wetenschappen) hoe Brusselse levensbeschouwelijke figuren hun rol als hulpverlener ervaren.