Marktonderzoek voor vzw Sportpret - Een studie naar een stimulerende boodschap en het geschikte donorprofiel

16 februari 2021

Het onderzoek heeft als doel Sportpret vzw verder te helpen met hun zoektocht naar zowel de geschikte donateur als de optimale boodschap om de donaties te stimuleren. Eerst en vooral zal de vereniging worden belicht. Vervolgens bespreken we het onderzoeksprobleem en de daarbij horende onderzoeksvragen. Daarna worden gelijkaardige concepten in de literatuurstudie doorgenomen om een beeld te krijgen van de materie. Hierna kunnen we op basis van de literatuur de methodologie en de bijhorende analyses voor het verwerken van de data ontwikkelen. Tot slot zullen de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om zo tot een bondige conclusie te komen.

Author

Harold Clément

Promotor

Malaika Brengman en Nele Claesen

Organisation

Sportpret

Institution

Vrije Universiteit Brussel