Meertalige verhalen: Een kwalitatief onderzoek naar het voorleesgedrag van meertalige gezinnen in Leuven

11 oktober 2023

Meertalige ouders willen taal & wereldkennis stimuleren met voorlezen

Onderzoek toont aan dat voorlezen aan kinderen een positieve impact heeft op verschillende aspecten van hun ontwikkeling. Als vervolg op een enquête naar het voorleesgedrag in Vlaanderen, onderzocht masterstudente Culturele Studies Lore Delahaye samen met Iedereen Leest en begeleid door prof. dr. Jan Baetens het voorleesgedrag van  meertalige gezinnen in Leuven. De meeste geïnterviewde meertalige ouders lezen hun kinderen regelmatig voor. Sommigen lezen boeken die hun eigen cultuur vertegenwoordigen om hun kinderen over hun achtergrond te informeren. Hoewel af en toe audio- en digitale boeken worden gebruikt, verkiezen de meesten fysieke boeken omdat ze de interactie bevorderen en de schermtijd van kinderen helpen beperken.

Meertalige ouders lijken een grotere nadruk op taal te leggen dan Vlaamse ouders uit het eerdere onderzoek. De geïnterviewden die in hun moedertaal voorlezen, wat de meerderheid is, doen dit vooral om de taal te stimuleren. Een bijkomend verschil met van Vlaamse ouders is het idee dat boeken waardevol zijn om bij te leren over de wereld. Voorlezen wordt een uitdaging door tijdsgebrek, digitaal entertainment, vermoeidheid na het werk en de interesse van kind en ouder. Een ruimer aanbod aan meertalige boeken in Leuven en een boekenleensysteem in samenwerking met scholen kunnen het voorlezen helpen bevorderen. Ten slotte bleken veel geïnterviewden enthousiast over de voorleesevenementen van de bib, maar wisten weinig dat ze bestonden. Deze events verspreiden in bv. scholen kan de kans op deelname vergroten.


Alle Leuvense kleuter- en lagere scholen werden gecontacteerd, maar vooral ouders met een masterdiploma en/of PhD namen deel. Dit onderzoek geeft dus vooral inzicht in het voorleesgedrag van academisch opgeleide, meertalige ouders.

Author

Lore Delahaye

Promotor

prof. dr. Jan Baetens

Organisation

Iedereen Leest

Institution

KU Leuven