MVO-project 2017-2018

mei 2018
Universiteit Antwerpen

Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-project 2017-2018

Het MVO-project is intussen een gevestigde waarde in de opleiding Handelsingenieur aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Het opleidingsonderdeel wil vooral het referentiekader van de managers-in-spe verruimen.

Studenten bieden hun kennis en kunde aan bij non-profitorganisaties. Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen heel diverse thema’s aan bod komen binnen bijvoorbeeld financiering, marketing, supply-chain, enz. Zo zijn non-profitorganisaties met een specifiek probleem geholpen en hebben de studenten een bredere keek gekregen op de maatschappij.

Lunch met LEF

Het voorbije academiejaar werd op vraag van de Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw een analyse gemaakt van de campagne 'Lunch met LEF', Lokaal, Ecologisch en Fair.