Mysterie van Financiën. Onderzoek naar ervaringen van leerlingen van het secundair onderwijs bij een interactieve tentoonstelling rond financiële en burgerschapseducatie

25 september 2022

Deze masterproef onderzoekt de ervaringen van leerlingen van het secundair onderwijs bij een interactieve tentoonstelling over financiën en burgerschapseducatie, ontwikkeld door het BELvue museum. Deze masterproef heeft ook als doel om aanbevelingen te formuleren voor het BELvue museum om de (toekomstige) tentoonstelling(en) op didactisch vlak te optimaliseren.

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe ervaren de leerlingen van het secundair onderwijs de interactieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën?”


Om een antwoord te geven op deze vraag is ervoor gekozen om een mixed methods te gebruiken als methode. Aan leerlingen (en leerkrachten) die op bezoek komen naar de tentoonstelling wordt een vragenlijst afgenomen, mits na een toestemming van de leerkracht. Als kwalitatieve methode wordt er gekozen voor een focusgroep-interview met een 4-tal leerlingen per klasgroep. Ze zijn telkens random gekozen door de leerkracht. Voor elk methode wordt een theoretisch kader gekoppeld. Een aantal vragen van de vragenlijst voor de leerling is gebaseerd op het MACS-model, terwijl het focusgroep-interview gebaseerd is op het contextueel model van leren van Falk en Dierking.


Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen vooral hebben bijgeleerd over het thema ‘geldbesteding’ (sparen, beleggen en investeren). De aanpak van de tentoonstelling is in zijn geheel motiverend en geeft de kans aan de leerlingen om kennis toe te passen in levensechte situaties. Het kon de leerlingen activeren en de complexiteit van de tentoonstelling is niet te hoog. De tentoonstelling wordt in het algemeen positief ervaren door de leerlingen.

Daarnaast zijn er enkele verbeterpunten. Er is nog ruimte om te differentiëren op vlak van moeilijkheid en tempo. Ook kan de relatie tussen museum en school nog steviger worden door extra begeleiding in te schakelen van het museumpersoneel.

Author

Seyda Kirca

Promotor

Prof. dr. Wouter Schelfhout

Organisation

BELvue museum

Institution

Universiteit Antwerpen

Downloads