Nederlandstalige popmuziek in Vlaanderen: Onderzoek naar de economische leefbaarheid van de sector

30 september 2021

In dit onderzoek is door middel van document analyse en diepte interviews met experten in de Vlaamse muzieksector onderzocht of het genre Nederlandstalige popmuziek economisch leefbaar is en waar de pijnpunten liggen die verbeterd kunnen worden om de toekomst van het genre te verzekeren. Dit onderzoek geeft een antwoord op volgende onderzoeksvraag: “Is het muziekgenre, Nederlandstalige popmuziek, economisch leefbaar in het actuele muzieklandschap in Vlaanderen en hoe kan de toekomst van deze sector gewaarborgd blijven?”

Om de leefbaarheid van de sector te onderzoeken werd het 7s model van McKinsey toegepast. Verder werd gebruik gemaakt van het 5 krachtenmodel van Porter. De document analyse en de interviews hebben aangetoond dat een van de grootste knelpunten van het genre neerkompt op onvoldoende mogelijkheden om het genre ten toon te stellen. Wat betreft het tweede luik van de centrale onderzoeksvraag, dat kijkt naar een toekomstperspectief van de sector, liggen de grootste kansen om het genre te waarborgen bij radio en tv.

Dit kwalitatieve onderzoek heeft aangetoond dat Nederlandstalige popmuziek zich in een moeilijke positie bevindt binnen het actuele muzieklandschap. Hier is de beperkte afzetmarkt niet de grootste bedreiging maar wel de digitalisering dat het verdienmodel zwaar onder druk zet. De sector moet met deze digitalisering mee evolueren en gebruik maken van de kansen die hen aangeboden worden. Daarnaast ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het beleid om het genre te ondersteunen.

Author

Hanne Deseintebein

Promotor

prof. dr. Katia Segers

Organisation

VLAPO

Institution

Vrije Universiteit Brussel