Niet hetero, wel slachtoffer: een kwalitatief criminologisch onderzoek over seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van homoseksuele jongeren

23 maart 2022

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wel Jong in het kader van het opleidingsonderdeel 'Kwalitatief Criminologisch Onderzoek' aan de VUB, in het eerste semester van het academiejaar 2021-2022. Auteurs: Luca Haentjens, Julie Van Hoorenbeeck, Ilana Raeymaekers en Thara Geldof.

Er bestaan al talrijke vormen van literatuur over seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) binnen de LGBTQ-populatie. Wat echter onderbelicht bleek in de wetenschappelijke literatuur is hoe LGBTQ-jongeren staan tegenover dit onderwerp. Wordt er in alle eerlijkheid gepraat over SGG of is dit een onderbelicht onderwerp?

De centrale onderzoeksvraag van deze onderzoekspaper luidt als volgt: “Hoe ervaren homoseksuele mannen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de leeftijd van 10 en 25 jaar?” Verder worden de volgende twee deelvragen bestudeerd: 1. “Welke drempels ervaren homoseksuele jongeren om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden?” 2. “Wat weerhoudt homoseksuele jongeren om tijdens het overschrijdend gedrag hun grenzen aan te geven?”

De onderzoeksvraag werd beantwoord op basis van een kwalitatieve benadering. Het onderzoeksdesign bestaat uit een kwalitatieve survey waarin semigestructureerd interviews werden uitgevoerd. Er werd een vragenlijst opgesteld die persoonlijk werd afgenomen door het onderzoeksteam bij drie respondenten. Aan de hand van deze vragenlijst werd gepeild naar verschillende ervaringen die de jongeren hebben meegemaakt inzake SGG. Bij toestemming is er een audio-opname gemaakt van het gesprek, maar de respondenten worden anoniem vermeld in het onderzoek. Het steekproefkader bestond uit de respondenten die de studenten werden toegewezen door de organisatie ‘Wel Jong’. De respondenten werden met name niet persoonlijk door het onderzoeksteam geselecteerd, maar werden specifiek toegewezen door de organisatie, via een doelgerichte steekproef op basis van 3 criteria. Het zouden mannen uit de LGBTQ-populatie moeten zijn die SGG hebben meegemaakt tussen de leeftijd van 10 en 25 jaar. De nadruk lag met name op de leeftijd van het moment van het slachtofferschap en niet op de huidige leeftijd van de respondent aangezien de studenten hoopten te peilen naar slachtofferschap bij jongeren die net uit de kast zijn gekomen.

Author

Kwalitatief Criminologisch Onderzoek (VUB)

Promotor

Mark Leys en Pia Struyf

Organisation

Wel Jong

Institution

Vrije Universiteit Brussel