Onderzoeksdossier: Hoe vergroot Domo Antwerpen zijn naambekendheid om meer kandidaat vrijwilligers te vinden en te houden?

22 februari 2021

Onder begeleiding van docent Geert De Wael gingen EhB-studenten Communicatiemanagement uit het eerste, tweede en derde jaar voor de module 'Professioneel project: Bureau’ een samenwerking aan met Domo Antwerpen. Lisa de Sterck, Leen Rousseau, Marcia Ngongo Kitenge, Ihsane Ridouani, Milan Talideman, Anna Nuyens, Zelda Agusta, Yassir Amenouar, Mona Rebii, Melda Caglayan en Ninve Günel bogen zich over de vraag hoe Domo Antwerpen haar naambekendheid kan vergroten.


DOMO Antwerpen is een vzw die begeleiding en opvoedingsondersteuning aanbiedt aan kansarme gezinnen dankzij vrijwilligers. De organisatie kampt met wachtrijen van gezinnen omdat er momenteel een tekort is aan vrijwilligers. Bovendien stoppen vrijwilligers na een zekere periode, aangezien het engagement dat DOMO vraagt te groot is. De vzw heeft dus behoefte aan meer en aan blijvende vrijwilligers om de wachtlijst weg te werken en alle gezinnen te kunnen ondersteunen. In dit onderzoeksdossier gaan we na hoe DOMO Antwerpen door middel van communicatie meer kandidaten kan aanwerven door de naamsbekendheid te vergroten en vervolgens ervoor te zorgen dat vrijwilligers gedurende een langere periode beschikbaar blijven. Het dossier bestaat uit vijf luiken, waarbij het eerste luik de identificatie van het project weergeeft. In het tweede luik wordt de briefing kritisch geanalyseerd, daaruit volgt dan ook de probleemstelling. Het derde luik bestaat uit het onderzoek dat werd uitgevoerd, hiervoor werden er hoofd- en deelvragen opgesteld die vervolgens werden onderverdeeld in desk- en field research. Het onderzoek focust zich op drie grote groepen, namelijk de huidige vrijwilligers, de potentiële vrijwilligers en de gezinnen. Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, kwam de communicatiestrategie tot stand in luik vier. Ten slotte omvat luik vijf alle bijlagen die de afgelopen zes weken tot stand zijn gekomen, zoals onderzoeksresultaten, vergaderverslagen, vragenlijsten… Op basis van conclusies wordt er in dit dossier een definitief communicatieplan voorgesteld. De strategie omvat een specifieke doelgroep, een concept en de communicatiekanalen die ingezet kunnen worden om de boodschap zo effectief mogelijk bij de doelgroep te krijgen. Bovendien bevat het plan het definitieve budget met de bijhorende retroplanning die gebruikt kunnen worden voor het aantrekken en behouden van toekomstige vrijwilligers. 


Author

Geert De Wael

Promotor

Geert De Wael en Kathleen Vandendriessche

Organisation

Domo-Antwerpen "Vriend aan huis, in jouw buurt?"

Institution

Vrije Universiteit Brussel