(Over)diagnosticering van ADHD in een klinische populatie?

juni 2013
Joyce Renmans

Een onderzoek in MPI Levenslust

Toen recent onderzoek vragen stelde bij de overdiagnostisering en -medicalisering van ADHD, vroeg MPI Levenslust aan Joyce Renmans (opleiding Psychologie) om dat te onderzoeken. Aan de hand van een steekproefonderzoek, gebruik makend van verschillende testen en bevragingen, stelde Renmans vast dat er binnen de (klinische) populatie kinderen die getest werden in MPI Levenslust, inderdaad sprake is van een overmedicalisering en overdiagnostisering van ADHD.