Participatieprojecten voor kansengroepen: treffer of misser?

mei 2017
Eline Moriau (VUB)

Een onderzoek naar de duidelijkheid en de relevantie van de beoordelingscriteria van participatieprojecten voor kansengroepen van het Participatiedecreet.

Op vraag van de Vlaamse Overheid - Departement CJSM onderzocht Eline Moriau (opleiding Agogische Wetenschappen) welke verbeteringen voor regelgeving, indieners en beoordelaars mogelijk zijn bij participatieprojecten voor kansengroepen in het kader van het “Participatiedecreet”.