PROBLEMATISERING VAN VROUWELIJKE GENITALE COSMETISCHE CHIRURGIE: OVERBODIG OF ONMISBAAR?

25 maart 2020

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt overal ter wereld eenduidig geproblematiseerd. De meningen over de problematisering van vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie (VGCC) zijn tegenstrijdiger vermits er in de literatuur parallellen tussen VGV en VGCC worden aangehaald. Vrouwelijke genitale cosmetische chirurgie is in België wel aan een opmars bezig. Het corrigeren van de vrouwelijke genitaliën om esthetische en of praktische redenen wordt vaker overwogen en gepromoot. Deze trend roept bij bepaalde organisaties vragen op. In hoeverre zijn dergelijke operaties echt nodig en zijn de beweegredenen terecht? Tegenstanders wijzen op de druk die vrouwen ervaren om naast het ‘perfecte’ lichaam ook een ‘perfecte’ vagina te hebben en proberen aan te tonen dat een onrealistisch schoonheidsideaal hardnekkig blijft bestaan in onze samenleving. Om na te gaan of deze bezorgdheden (on)terecht zijn, gaat deze masterproef na of VGCC meer geproblematiseerd zou moeten worden. Naast bestaande literatuur rond de problematisering van VGCC wordt d.m.v. diepteinterviews ook empirisch onderzocht wat de mening is van jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar betreffende vrouwelijke genitale cosmetische ingrepen. 

Author

Lore Mortelmans

Promotor

Gily Coene

Organisation

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)

Institution

Vrije Universiteit Brussel