Psychologische contractbreuk bij de vrijwilligers: Een studie bij non-profitorganisatie ArmenTeKort

16 augustus 2023

Dit onderzoek concentreerde zich op psychologische contractbreuk binnen de vzw organisatie ArmenTeKort.

In dit onderzoek werd de relatie tussen psychologische contractbreuk en gevoelens van schending, met psychologische contracttypen als modererende factor onderzocht. Daarnaast werd de mediƫrende rol van gevoelens van schending onderzocht in relatie tot verloopintentie bij psychologische contractbreuk. Bovendien werd het directe verband tussen psychologische contracttpen en verloopintentie onderzocht. Er werd gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek met een cross-sectioneel design, waarbij er in totaal 174 deelnemers zijn opgenomen. Meervoudige regressieanalyse werd gebruikt om de modererende rol van psychologische contracttypes te onderzoeken in relatie tot psychologische contractbreuk en gevoelens van schending. Eveneens werd meervoudige regressieanalyse gebruikt om het directe effect van psychologische contracttypen op verloopintentie te meten. Bovendien werd padanalyse gebruikt om het mediatiemodel te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek bevestigden over het algemeen de hoofdlijnen van het model: psychologische contractbreuk leidde tot een hogere verloopintentie en dit effect werd gemedieerd door gevoelens van schending. De effecten van ideologische contracttypes werden echter niet gerepliceerd in dit onderzoek. Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om de methodologie te verbeteren door gebruik te maken van een objectievere schaal voor psychologische contractbreuk. Bovendien is het relevant om specifieke organisatorische kenmerken in overweging te nemen die van invloed kunnen zijn op verloopintentie.

Author

Dilan Bildirici

Promotor

Tim Vantilborgh

Organisation

vzw ArmenTeKort

Institution

Vrije Universiteit Brussel