RECHT-vaardig? Een tevredenheidsmeting bij leerlingen die deelnemen aan de workshop RECHT-vaardig van het BELvue museum in relatie tot hun persoonlijke leerstijl

15 juli 2022

De workshop RECHT-vaardig, aangeboden door het BELvue museum, laat leerlingen uit de

tweede en derde graad secundair onderwijs kennismaken met de Belgische correctionele

rechtbank. In het eerste dagdeel observeren ze een correctionele zitting, op basis waarvan ze in

het tweede dagdeel een rollenspel uitvoeren. Deze ervaringsgerichte workshop wordt al

verschillende jaren aangeboden door het museum, maar er is weinig geweten over de

tevredenheid van de deelnemers en dus de kwaliteit van de workshop. Iedere deelnemer ervaart

de workshop op een andere manier, hetgeen beïnvloed wordt door de individuele leerstijl van

de deelnemer. Volgens de leerstijlentheorie van Kolb bestaan er vier leerstijlen, namelijk de

doener, de beschouwer, de denker en de dromer. Iedere leerstijl prefereert een andere manier

voor het vatten en verwerken van de sociale realiteit. Via een enquête werden 42 leerlingen die

deelnamen aan de workshop tussen 1 april en 27 mei 2022 bevraagd over hun tevredenheid

over de twee opdrachten, op basis van vier items (congruentie, duidelijkheid, authenticiteit en

moeilijkheid). In een tweede deel werd gepeild naar de individuele leerstijl van de leerling aan

de hand van veertig stellingen. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde leerling tevreden is

over de workshop. Wanneer we de tevredenheid in verband brengen met de individuele leerstijl

merken we op dat de leerlingen die zich het meest identificeren met de doener ontevreden zijn

over de workshop. De leerlingen die de beslissende leerstijl prefereren, zijn het meest tevreden.

Door bewust, actief en evenwichtig in te zetten op de verschillende leerstijlen binnen een

workshop, is het mogelijk om het leerproces te stimuleren.

Author

Pia Struyf

Promotor

Prof. Dr. Joost Vaesen

Organisation

BELvue museum

Institution

Vrije Universiteit Brussel