Relationele en seksuele vorming binnen het buitengewoon secundair onderwijs. Evaluatieonderzoek naar het lespakket 'Tussen De Lakens' van Sensoa vzw

03 augustus 2020

Het onderwerp relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking blijft tot op heden een delicaat, complex en gevoelig onderwerp. Ondanks het blijvende taboe wordt nu wel erkend dat relaties en seksualiteit onderdeel uitmaken van hun leven. Bijkomend hebben zij dus nood aan relationele en seksuele vorming. Toch is nog weinig bekend rond methodieken die geschikt zijn om die vorming aan hen te geven.

Het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, ontwikkelde in 2014 het vormingspakket ‘Tussen De Lakens’. Het lespakket is echter nog niet op maat van het buitengewoon secundair onderwijs. Dit onderzoek heeft dus als doel de leerinhouden, didactiek en presentatie van dit lespakket te evalueren binnen het buitengewoon secundair onderwijs, in het bijzonder opleidingsvorm 3 type basisaanbod.

Vier leerkrachten evalueerden het lespakket aan de hand van een digitale vragenlijst bestaande uit verschillende criteria gebaseerd op voorgaand onderzoek. De resultaten tonen aan dat aanpassingen aan de leerinhouden, didactiek en presentatie van het lespakket ‘Tussen De Lakens’ noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs. Zo wordt onder andere aangeraden om de leerinhouden uit te breiden en te structureren, didactische werkvormen te verruimen en te variëren, woorden en zinnen te vereenvoudigen en het lespakket visueel te versterken. Op basis van die resultaten worden enkele aanbevelingen gedaan om het lespakket te conformeren aan de doelgroep.

Author

Ellen Vlayen

Promotor

Prof. dr. Peter Van Petegem

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Universiteit Antwerpen