Schaduwonderwijs: ongelijkheid bij naschoolse begeleiding in het licht

15 juli 2022

Door de vermarkting van onderwijs en welzijn worden diverse welzijnsinitiatieven aangeboden door privéspelers op de markt. Hierdoor is de markt van naschoolse begeleiding in Brussel veranderd, alsook de rol van het CLB als doorverwijsluik. In deze masterthesis wordt onderzocht welke soort organisaties naschoolse begeleiding aanbieden voor leerlingen uit het Nederlandstalige onderwijs. In het tweede deel, het theoretisch luik, komen concepten ongelijkheid, huiswerk, naschoolse begeleiding, corona, doorverwijzen en vermarkting aan bod. Voor dit onderzoek werden er elf interviews afgelegd met medewerkers van het CLB, schoolgebonden leerlingenbegeleiders en een medewerker van het ondersteuningsnetwerk. De semigestructureerde interviews werden online via Teams afgenomen. De data uit de interviews werd aan de hand van MAXQDA tweemaal gecodeerd, waarbij de labellijst tussen de coderondes door inductief werd aangevuld en geherstructureerd. In het derde deel wordt de perceptie op de markt van medewerkers van het CLB en leerlingenbegeleiders in kaart gebracht. Hierbij spelen zowel de aanbieders op de Brusselse markt als de vermarkting waarbij vooral hoge vraagprijzen en wachtlijsten komen kijken een rol. Eveneens de ervaringen rond het doorverwijzen en de gevolgen van de coronapandemie op het onderwijs werden door de respondenten besproken. Bij het doorverwijzen van leerlingen tussen het schoolse en naschoolse luik komt er door wachtlijsten en vraagprijzen van organisaties ongelijkheid kijken. Vooral leerlingen met lage sociaal-economische status blijken minder op het schaduwonderwijs te kunnen terugvallen. De respondenten gaven aan dat scholen in verschillende maten tegemoetkomen aan de nood voor extra begeleiding. De medewerkers van het CLB en leerlingenbegeleidiers komen ook zelf in verschillende mate tegemoet aan die nood aangezien de privémarkt voor een bepaalde doelgroep ontoegankelijk is.

Author

Bep Van Doorsselaere

Promotor

Prof. Dr. Thomas en Prof. Dr. Lombaerts

Organisation

Raad Directeurs CLB-centra GO!

Institution

Vrije Universiteit Brussel