Seksuele gezondheid implementeren binnen de psychosociale hulpverlening: een blik op de visie van hulpverleners

02 juli 2021

Het doel van deze thesis is om inzicht te krijgen in hoe het spreken over seksuele gezondheid geïmplementeerd kan worden in hulpverleningsorganisaties op een manier die toegankelijk is voor zowel de psychosociale hulpverlener als de organisatie. Na een blik op hun ervaringen rond gesprekken over deze thematiek wordt ingegaan op tools die eventueel gebruikt worden binnen de werking, om te komen tot de noden om seksuele gezondheid te implementeren binnen de eigen hulpverlening en organisatie.  

Bij dit kwalitatieve onderzoek werden er twaalf semigestructureerde individuele interviews afgenomen bij psychosociale hulpverleners. Deze respondenten werkten in hulpverleningsorganisaties die al dan niet gespecialiseerd waren in de thematiek rond seksuele gezondheid.   De resultaten tonen allereerst aan dat psychosociale hulpverleners zowel drempels als faciliterende factoren ervaren wanneer ze in gesprek gaan met de doelgroep over seksuele gezondheid. Weinig kennis of houvast hebben, is de meest voorkomende barrière. De grootste helpende elementen zijn een open houding, het proactief aanbrengen van seksuele gezondheid en het beroep kunnen doen op de expertise van externe organisaties. Verder dient er rekening gehouden te worden met volgende elementen wanneer de organisatie een tool wenst te gebruiken: geen complexe modellen, niet tijdrovend en afwegen of de tool past binnen de visie van de organisatie. Gepaste hulpmiddelen gebruiken bevordert echter de dialoog omtrent de thematiek. Bovendien hebben meerdere respondenten nood aan een visie binnen de werking als houvast om seksuele gezondheid te kunnen bespreken. 

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat seksuele gezondheid niet weg te denken is als thema binnen de psychosociale hulpverleningssetting, maar heerst er twijfel en onzekerheid over hoe het geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie en het eigen handelen. Verder onderzoek kan exploreren of de drempels effectief verlagen bij een implementering van seksuele gezondheid die op maat is van de psychosociale hulpverleners en organisatie

Author

Marthe Landuydt

Promotor

prof. dr. Dominique Verté

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel