Seksuele opvoeding beter begrepen? Een onderzoek bij kwetsbare gezinnen naar de betekenis, de beleving en het belang van seksuele opvoeding ten behoeve van Sensoa

15 februari 2022

Als initiële onderzoeksdoelstelling wilden we nagaan welke seksuele opvoedtips, opgesteld door Sensoa, als een toegevoegde waarde werden ervaren bij kwetsbare gezinnen die behoren tot de armoedepopulatie. Tijdens het iteratieve onderzoeksproces werd het doel echter verschoven naar de beleving en het referentiekader van opvoeden en seksuele opvoeding, om zo de onderliggende belevingen en realiteiten van de respondenten te achterhalen. Het ‘beter begrijpen’ van de belevingswereld en doorgronden van de contextualiteit van kwetsbare gezinnen vormde de rode draad doorheen het onderzoek. Dit gebeurde middels kwalitatief onderzoek exploratief van aard. Hiervoor werden semi-gestructuurde interviews en focusgroepen afgenomen. Zowel respondenten als sleutelinformanten werden geïnterviewd. Bij het manueel analyseren van de interviews bleek de nood van respondenten om stem (of gehoor) te geven aan hun levensverhaal. Het verplaatsen naar hun leefwereld vormt een essentiële voorwaarde om een relatie met hen op te bouwen. Samenwerken met overige instanties, zoals scholen en armoedevereningen, vergemakkelijkt het proces naar het bereiken van dit doelpubliek. Seksuele opvoeding is een kwetbaar en gevoelig thema dat nood heeft aan omkadering, zeker bij kwetsbare gezinnen.

Author

maureen beernaert

Promotor

Prof. dr. Tom Vanwing

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel