Singles in Vlaamse fictieprogramma's

september 2016
Sybilla Moens (UAntwerpen)

Deze masterproef had als doel te onderzoeken hoe alleenstaanden in Vlaamse fictieprogramma’s worden gerepresenteerd. In de literatuur zijn er aanwijzingen dat er in de samenleving verschillende vooroordelen en stereotype beelden over alleenstaanden bestaan. Aangezien media een krachtige manier zijn om eventuele vooroordelen en stereotype beelden te verspreiden, waren er vermoedens dat deze mogelijks ook terug konden komen in de manier alleenstaanden in Vlaamse fictieprogramma’s worden geportretteerd.

Er kan geconcludeerd worden dat de geanalyseerde fictieprogramma’s gebruik maken van stereotypes en vooroordelen om alleenstaande personages te portretteren, maar single zijn in het algemeen daarom niet negatief of positief waarderen. Hierbij is het zeker ook aangewezen om rekening te houden met eventuele redenen waarom deze stereotype representaties worden gebruikt.

Masterproef binnen de opleiding Filmstudies en Visuele cultuur
Promotor: Prof. dr. Alexander Dhoest